دوشنبه، مرداد ۰۹، ۱۳۹۱

حامیان مادران پارک لاله ایران در شهر فرزنو در حمایت از مادران عزادار پتیشن زیر را تهیه کرده اند

زنان، بویژه مادران داغدار ایرانی، طی بیش از سه دهه تسلط رژیم سرکوبگر جمهوری اسلامی ایران، مظهر مقاومت و ایستادگی در برابر زور و ارعاب و بی عدالتی بوده اند. حامیان مادران پارک لاله ایران در شهر فرزنو / شمال کالیفرنیای آمریکا در حمایت از مادران و خانواده هائی که فرزندان و عزیزان خود را در این دوران از دست داده اند، پتیشنی تهیه کرده  اند. با امضای این پتیشن نه تنها منعکس کننده صدای خاموش مادران ایرانی عزادار در جهان باشیم، که با حمایت خود از خواسته های انسانی و به حق آنان، راهی در جهت رسیدن به دمکراسی و آزادی برداریم
متن کامل پتیشن را در ادامه مطلب بخوانید
در اعتراض به این بی عدالتی با ما همراه شوید تا صدای این مادران را بصورت گسترده به گوش جهانیان برسانیم. این زنان - مادران مردان و زنان جوانی هستند که جرمشان تنها ، اعتراض به سیاستهای غیر انسانی حکومت جمهوری اسلامی بوده است. این فرزندان یا زندانی هستند و یا زیر شدیدترین شکنجه ها قرار دارند و یا بوسیله جمهوری اسلامی ایران اعدام و سر به نیست شده اند! این فرزندان هیچوقت به خانه بازنگشتند. مادران عزادار خواهان پاسخ هستند. در چندین سال گذشته مادران عزادار با جمع شدن در پارک لاله به اعتراضی مدنی و بدور از خشونت در مقابل دیکتاتوری حاکم قد برافراشتند. این زنان و مادران همواره با فشار و تهدید از سوی حاکمیت روبرو بودند اما علیرغم تمامی فشار ها و دشواریها به رزم خود ادامه داده اند.در حال حاضر بدلیل فشار و آزار از طرف حکومت ، این مادران در منزل همدیگر جمع میشوند..این مادران برای دادخواهی فرزندانشان هیچوقت از پا نخواهند نشست و ما هم که حامیان این مادران هستیم هرگز سکوت نخواهیم کرد. ما استقامت این مادران را ارج می نهیم . لطفا به ما بپیوندید

هیچ نظری موجود نیست: