یکشنبه، دی ۱۸، ۱۳۹۰

مرگ مشکوک 5 زن زندانی در زندان قرچک ورامین


80در طی دو شب گذشته 5 زن زندانی در زندان قرچک ورامین، در محل بازداشت زنان زندانی استان تهران به طرز مشکوکی در گذشتند

در طی شبهای پنجشنبه 15 دی ماه و جمعه 16 دی ماه در سالنهای 4 و 5 زندان قرچک ورامین که در حال حاضر محل بازداشت تمامی زنان زندانی استان تهران می باشد ، 5 زن زندانی به طرز مشکوکی در گذشتند.

در هر دو حالت ، وضعیت جسمی این زنان زندانی در طی ساعتهای شب  به وخامت می گراید، علیرغم تلاشهای همبندیانشان برای انتقال آنها به بهداری زندان ، بهداری زندان از پذیرش و درمان آنها خوداری می کند و عدم پذیرش و رسیدگی به موقع، منجر به مرگ آنها می شود.

بهداری زندان، از درمان و نجات جان زنان زندانی  که در اثر فشارهای طاقت فرسا و غیر انسانی حاکم بر زندان اقدام به خودکشی می کنند خوداری می کند که اکثرا منجر به مرگ آنها می شود.
اسامی زنان زندانی که در طی 2 شب گذشته درگذشتند عبارتند از:
1-فاطمه محمد نیا 28 ساله ،از سالن 4 زندان قرچک ورامین
2- شادی نیکخو 22 ساله ،از سالن 5 زندان قرچک ورامین
3- فتانه عبدلی 40 ساله، از سالن 5 قرچک ورامین
4- سحر سلیمانی 21 ساله ،از سالن 5 زندان قرچک ورامین
5- مریم قدس 30 ساله ،از سالن 5 زندان قرچک ورامین

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،مرگ مشکوک این تعداد از زنان زندانی تنها در طی 2 شب و عدم پذیرش  بهداری زندان که منجر به مرگ آنها شد را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت رژیم ولی فقیه علی خامنه ای به شورای امنیت سازمان ملل متحد جهت گرفتن تصمیمات لازم اجرا می باشد.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
17 دی 1390 برابر با 07  ژانویه 2012
گزارش فوق  به سازمانهای زیر ارسال  گردید:
کمیساریای عالی حقوق بشر
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد
گزارشگر ویژه زنان  حقوق بشر سازمان ملل متحد
کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا
سازمان عفو بین الملل

هیچ نظری موجود نیست: