شنبه، تیر ۰۸، ۱۳۹۲

همراه مینو همتی پای صحبت مادر داغدار افشین اسانلو


http://rahaizantv.blogspot.com/2013/06/interview-with-afshin-osanloo-mother.html

Mino Hemati
Producer / Anchor of Rahai Zan TV Program (Channel One TV)

هیچ نظری موجود نیست: