پنجشنبه، خرداد ۱۶، ۱۳۹۲

ترانه / سرود عاشقان

 
 
ترانه - سرود «عاشقان» پیوند جان های پُر شوری است که از دیرباز تاریخ برای بهروزی مردمان در ایرانزمین مبارزه کرده و بسیاری شان همه هستی خود را نثار کردند. آنها مشعل دانش و آزادگی را از تاریکی های پیش از تاریخ دست به دست و نسل به نسل گردانده و به امروز رسانده اند. این مشعل فروزان در انتظار و در اختیار جان های شیفته ای است که همچنان آن را مشتعل نگاه داشته و هستی شب تیره جهل و شقاوت را که از سی و پنج سال پیش بر میهن ما حاکم گشته است با آن به آتش کشند و خاکستر کنند.
فردای روشن ایرانِ آزاد و آباد را آزادگانی رقم می زنند که از سلاله عاشقان مردمند. همان ها که تباهی از آستان بلندشان شرمسار و سرافکنده می گذرد


هیچ نظری موجود نیست: