یکشنبه، اردیبهشت ۰۸، ۱۳۹۲

گفتگوی شادی صدر با احمد شهید ، گزارشگز ویژه حقوق بشر در ایران


گفتگوی شادی صدر  با احمد شهید ، گزارشگز ویژه حقوق بشر در ایران

اعدام يک زندانی يک روز پس از اقدام به خودکشی او در زندان بندرعباس


هیچ نظری موجود نیست: