پنجشنبه، فروردین ۱۵، ۱۳۹۲

تعداد بازداشت شدگان عرب اهوازی به ١٧٠ نفر رسيد


گویانیوز: در ادامه دستگيری های روزهای اخير، ٩ نفر در شهر خرمشهر( محمره) روز دوشنبه توسط نيروهای اطلاعاتی دستگير شدند. اين دستگيری ها هر ساله در چنين روزهائی در سالگرد انتفاضة ۲۰۰۵ ،جهت إيجاد رعب در بين صفوف جوانان عرب صورت می گيرد.

بيشتر اين دستگيريها شبانه صورت می گيرد و نيروهای امنيتی با يورش به منازل ، اين جوانان را با خود روانه بازداشتگاه های مخوف می کنند . به گفته بعضی از خانواده ها که با فعالان حقوق بشری در ارتباط هستند، در اين روزها از بازداشتگاه "عمليات کارون " استفاده می شود که وضعيت اين بازداشتگاه بسيار فجيع و به مراتب بدتر از کهريزک می باشد و گزارش ها حاکی از آزار و شکنجه گسترده انسان ها در اين مکان می باشد. أسامی بعضی از دستگير شدگان روز دوشنبه مؤرخه ١/٤/٢٠١٣: ۱- عزيز صالحی ۲- باقر مقدم ۳- نجم برومی ۴- صالح نصيری ۵- عبدالله موسوی ۶- جارالله هاشمی ۷- ابراهيم صياحی ۸- کاظم عبيداوی ۹- احمد ساعدی . شکنجه در تمام قوانين بين المللی و حتی قوانين ايران منع شده است. که در اين راستا،ماده ۷ ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی که ايران نيز بدان متعهد شده است هر گونه آزار و شکنجه و رفتار غير انسانی با زندانيان را منع نموده است. در ماده ۱۰ همين ميثاق ذکر شده که با زندانيان بايد با انسانيت و احترام به حيثيت ذاتی انسانی رفتار شود. اصل ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار يا کسب اطلاع را ممنوع کرده و چنين اقراری را فاقد ارزش و اعتبار می داند.
کريم دحيمی فعال حقوق بشر

 

هیچ نظری موجود نیست: