شنبه، بهمن ۲۸، ۱۳۹۱

تقبیح مادران پارک لاله، از حمله به اردوگاه مجاهدین خلق در عراق


مادران پارک لاله حمله به کمپ لیبرتی را محکوم کردند
با آرزوی جهانی خالی از خشونت!
مبارزه با خشونت (حمله به لیبرتی)

ما مادران پارک لاله، حمله به لیبرتی و کشته و مجروح شدن ساکنان آن مکان را حرکتی غیرانسانی دانسته و آن را محکوم می نماییم.

هم میهنان عزیز، خشونت تمامی ندارد، باید جلوی رشد خشونت و وحشیگری را گرفت. اگر غافل بشویم، تمامی جهان را در بر می گیرد.
با محکوم کردن گسترده این اعمال وحشیانه، جلوی فجایع غیرانسانی را بگیریم.
یکی از راههای متداول در جهان برای حذف مخالفان، به کارگیری خشونت است، اگر افکار مترقی جهان جلوی این شیوه نادرست نایستند، رشد می کند و گسترده خواهد شد.
به هوش باشیم، می خواهند با خشونت های برنامه ریزی شده افکار جهانیان و ایرانیان را از جنایاتی که در حال وقوع است منحرف کنند. خشونت در هیچ عرصه ای سازنده نبوده و نخواهد بود. خشونت طلبان با خشونت ورزی، آن را بصورت فرهنگ در می آورند و هر حرکت غیرانسانی را توجیه می کنند.
تا دیر نشده، با اتحاد و همبستگی، جلوی جلادان آزادی وانسانیت بایستیم و دنیایی عاری از خشونت بسازیم!

مادران پارک لاله
۲۶/۱۱/۹۱
اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
شنبه ۲٨ بهمن ۱٣۹۱ - ۱۶ فوريه ۲۰۱٣

هیچ نظری موجود نیست: