دوشنبه، بهمن ۲۳، ۱۳۹۱

زهرا و نرگس، دختران زهرا رهنورد و میرحسین موسوی، بازداشت شدند

زهرا و نرگس دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد، همراهان محصور جنبش سبز مردم ایران بازداشت شدند.
به گزارش کلمه، در آستانه ی ۲۵ بهمن و آغاز سومین سال حصر میرحسین و رهنورد و کروبی، ماموران امنیتی صبح امروز با حمله به منزل دو دختر میرحسین به تفتیش چند ساعته ی منزل پرداخته و دختران وی را بازدداشت کردند.

هیچ نظری موجود نیست: