چهارشنبه، فروردین ۲۳، ۱۳۹۱

ویدیویی در مورد آنچه ایرانیان در مورد گزینۀ نظامی فکر می کنند

صدای آنها را بشنوید: ویدیویی در باره آنچه ایرانیان در مورد گزینۀ نظامی فکر می کنند

هیچ نظری موجود نیست: