دوشنبه، فروردین ۱۴، ۱۳۹۱

رازهايى از اعدام هاى دهه 1360 ايران و گورهاى دسته جمعى افشا شد


محلی در شیراز که گمان می رود گور دسته جمعی بوده

در يك سرى گزارش كه توسط مسعود نقره كار و به نقل از يك كارمند ذى نفوذ سابق قوه ى قضاييه ى ايران منتشر شده است پرده از رازهايى در زندانهاى ايران برداشته شده است كه مى تواند بر افكار عمومى تاثير بسزايى داشته باشد.
اين نويسنده به نقل ازمنبع خود در پانزدهمين بخش از گزارشهاى خويش توضيح مى دهد كه "خمينی مثل اکثر آيت الله ها و مجتهدين بر مبنای احاديث و احکام ابتدا نظرش اين بود که بعد از کشتن منافق، جسد را بايد در بيابان رها کرد تا طعمه حيوانات شود"

هیچ نظری موجود نیست: