پنجشنبه، فروردین ۲۴، ۱۳۹۱

کوهیار گودرزی با سپردن وثیقه از زندان آزاد شد.


**آزادیت مبارک**
کوهیار گودرزی با سپردن قرار وثیقه 100 میلیون تومانی از زندان آزاد شد
به امید آزادی همه عزیزان در بند و رهایی ایران

هیچ نظری موجود نیست: