پنجشنبه، خرداد ۰۵، ۱۳۹۰

نامه اعتراضی مادران پارک لاله ایران و حامیانشان در سراسر دنیا برای رسیدگی فوری به وضعیت اسفبار درون زندانهای جمهوری اسلامی

مادران پارک لاله (مادران عزادار ایران)
 حامیان مادران پارک لاله/اسلو
حامیان مادران پارک لاله/ ایتالیا
حامیان مادران پارک لاله/هامبورگ
حامیان مادران پارک لاله/مادران صلح دورتموند
حامیان مادران پارک لاله/ژنو
حامیان مادران پارک لاله/فرانکفورت
حامیان مادران پارک لاله/ لس آنجلس-ولی
حامیان مادران پارک لاله/وین
                                                                                    
رونوشت به:
کمیساریای عالی حقوق بشر
کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا
سازمان عفو بین المللنامه تکان دهنده زندانی سیاسی ضیا نبوی در مورد شرایط هولناک زندان
چهارشنبه, ۱۴م اردیبهشت ۱۳۹۰
متن کامل نامه ۹ زندانی سیاسی زن در قرچک ورامین
نامه هاشم خواستار  از زندان وکیل آبادمشهد
نامه شیرین علم هولی  زندانی سیاسی اعدام شده/ شکنجه های وارد شده بر او
مرگ های مشکوک در زندانها
شرایط طاقت فرسا و غیر انسانی  در زندان سنندج

هیچ نظری موجود نیست: