شنبه، خرداد ۰۴، ۱۳۹۲

مادر معینی، مادر و مهربانِ دیگری از خاوران، در انتظار روز دادخواهی خون فرزند و فرزندان کشورش، درگذشت

حامیان مادران پارک لاله / لس آنجلس- وَلی، درگذشت بانو عفت مریدی ( مادر معینی ) را به همه دادخواهان و دیگر هموطنان تسلیت می گویند؛ مادر داغدیده ای که در انتظار فرارسیدن روز رسیدگی به دادخواهی اش درگذشت. یادش گرامی و راهش پُر رهرو باد
عصر نو: مهربانی دیگر از مادران خاوران چشم از جهان فروبست. مادر معینی هم رفت. خیل بزرگ فرزندان ناشناخته اش را در ماتم و غم فرو برد. عمری را در جست و جوی فرزندان خود پشت در زندان های دو رژیم خودکامه و مستبد گذراند و از سال ۶۷ به بعد در صف مقدم مادران خاوران بود و داد خواه کشتار هبت و هبت های دیگر در سال ۶۷ و تبلور آرزوهای بزرگی که در دستان حقیر رژیمی واپسگرا بر خاک شدند. چه گل هایی که در باغ زندگی این سلحشوران راه آزادی و عدالت پر پر نشدند و چه خانواده ها که از هم نپاشیدند و چه چشم های های منتظری که تمام عمر با اشک زیستند و چه نگاه های معصومانه نوباوگانی که آغوش گرم پدر و مادر را در خاک سرد خاوران جستند و مادر همواره با نگاه شوخ و خنده ملیح هبت آن جا بود و نوید می داد که زندگی این جاست،‌ باید که پاس داشته شود.

اینک چاووش شادی و امید در دنیای اندوه و ماتم خاوران راه سفر بی بازگشت گزیده است، اما چه کسی می تواند حضور مادر را از زندگی ما بازماندگان جان باختگان و شیفتگان آزادی و عدالت بزداید.

بانو عفت مریدی (مادر معینی) هنوز هم در خاوران و با عکس بزرگی از هبت نشسته است و دادخواه بیدادی است که بر آرزوهای نسل بزرگی از آزادیخواهان این کشور رفته است.

دست اندرکاران عصرنو در گذشت بانو عفت مریدی( مادر معینی) مادر یاران جانباخته بهروز و هبت معینی را به خانواده های جانباختگان راه آزادی، خانواده های معینی و اعظمی، به ویژه خاطره و رضا معینی تسلیت می گویند.

یادش گرامی باد


هیچ نظری موجود نیست: