یکشنبه، اردیبهشت ۱۵، ۱۳۹۲

فایل صوتی نامە منتشر نشدەایی از فرزاد کمانگر خطاب بە زنی که دوستش می داشت

نامه فرزاد کمانگر، شهید کرد، چند ماه پیش از اعدامش
 
این نامە برای نخستین بار جهت انتشار در اختیار سایت خبری/تحلیلی روز قرار گرفتە است. فرزاد کمانگر این نامە را در زندان اوین و چند ماە قبل از اعدامش در 19 اردیبهشت 1389 نوشتە است.
 


هیچ نظری موجود نیست: