جمعه، خرداد ۲۰، ۱۳۹۰

هاله خود لاله شد


شیرین عبادی: پارک لاله را پارک هاله بنامیم
هم وطنان عزیز
پرونده مرگ هاله سحابی به خیل پرونده های بی سرانجام مرگ های غم بار و دلخراش گذشته پیوست.
اما ما خود نباید این پرونده ها را به فراموشی بسپاریم.


به همین خاطربه عنوان یک مادر ایرانی پیشنهاد می کنم ما – و به ویژه شهروندان تهرانی – از این پس پارک لاله را پارک هاله بنامیم تا هر وقت که نامش را می بریم و یا به راننده ای مقصدمان را میگوییم ، به یاد آوریم این بیداد های مکرر را.
هاله خود از مادران صلح بود و همراه و هم دل همیشگی مادران عزاداری که در این پارک گرد می آمدند . حالا ما خود عزادار هاله ایم.
هاله خود لاله شد.
پارک هاله برای ما نماد همه لاله هاست که هاله هم یکی از آنهاست:
ندا آقا سلطان
زهرا کاظمی
زهرا بنی یعقوب
ترانه موسوی و... و کمی دورتر پروانه فروهر
وکمی دورتر همه کسانی که به ناحق و مظلومانه کشته شده و در گورستانهای بی نام و نشانی در سراسر ایران دفن شدند.
پارک هاله ؛ برای ما یادآور همه این لاله هاست و این که پرونده تک تک آنها در حافظه ما زنده است.تاروزی که حقیقت روشن شود. تاروزی که حقیقت پیروز شود. ما فقط به دنبال کشف و حاکمیت حقیقت ایم و نه انتقام.اما مردم باید ابتدا بدانند تا به بخشش فکر کنند.
و کشف حقیقت تنها با حاکمیت حقیقت که همان حاکمیت بی تبعیض ملت بر سرنوشت خویش است ، میسر است.


شیرین عبادی
۲۰ خرداد ۱۳۹۰

هیچ نظری موجود نیست: